روز: آگوست 27, 2019 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

بانس ریت یا نرخ پرش به معنای ورود و خروج هم زمان کاربر از سایت شما می باشد. اگر بخواهیم به صورت دقیق تر…