روز: سپتامبر 14, 2019 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

آپدیت ژانویه 2019 گوگل 1 آگوست 2019 (10 مرداد 98) گوگل به صورت رسمی در وبلاگ خود و صفحات مجازی اش مثل صفحه توییتر…