روز: ژانویه 22, 2020 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اسکیما مارک آپ (Schema Markup) که اسنیپت های کاربردی و مفصلی را برای موتورهای جستجو و درک صفحات وب ایجاد می کنند از…