تفاوت SEO و SEM

تفاوت SEO و SEM چیست؟

تفاوت SEO و SEM در این است كه (SEO (Search Engine Optimization، که بهینه ساز موتور جستجوگر است، بخشی از (SEM (Search engine marketing بازاریابی موتور جستجو یا سئو مارکتینگ است. هدف هر دو افزایش دیده شدن در موتورهای جست و جو است.