در حال بارگذاری

فائزه روشندل

درباره نویسنده

فائزه روشندل
فائزه روشندل

مطالب نویسنده

تفاوت SEO و SEM در این است كه (SEO (Search Engine Optimization، که بهینه ساز موتور جستجوگر است، بخشی از (SEM (Search engine marketing بازاریابی موتور جستجو یا سئو مارکتینگ است. هدف هر دو افزایش دیده ش ...
زنبیل خرید