راهکارهای افزایش رتبه سایت در نتایج موبایل

رتبه گرفتن فقط یک قسمت از ماجرا است. باید در نظر داشته باشیم که رتبه گرفتن، تنها بخش کوچکی از کل ماجرا است. در عوض باید رویکرد جامع تری نسبت به موضوع راهکارهای افزایش رتبه سایت در نتایج موبایل داشته باشیم. یعنی باید داده های گوگل آنالیتیک…